APRS RX Gateway

Här följer en testad installation av raspberry pi, sdr, aprs rx gateway

Börja med att installera RASPBIAN Debian Wheezy på ditt sd kort. Information på hur du installera raspbian hittar du på Internet, snabbt förklarat läs på img filen med mjukvaran Win32Diskimager. Du kommer även behöva en USB tv sticka, finns att handla på Ebay eller liknade, förespråkar nedanstående modellen. 
SDR

Anslut din rasberry pi till nätverk och logga in med pi och ditt lösenord du vald vid installationen av raspbian.

Logga in och starta terminal programmet, uppdatera nu din PI
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot

I detta steg tar du bort pulseaudio drivrutin.
sudo apt-get remove –purge pulseaudio
sudo apt-get autoremove
rm -rf /home/pi/.asoundrc /home/pi/.pulse
sudo reboot

I detta steg tar du bort drivrutiner och blockerar de vanliga drivrutinerna till din SDR sticka (Tv sticka)
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf

#Lägg till denna texten i din blacklist.conf fil.
# blacklist spi and i2c by default (many users don’t need them)

blacklist spi-bcm2708
blacklist i2c-bcm2708
blacklist snd-soc-pcm512x
blacklist snd-soc-wm8804 

# dont load default drivers for the RTL dongle

blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl_2832
blacklist rtl_2830

Spara ändringen genom att trycka ctrl + O
Avsluta editorn genom att trycka ctrl + C
sudo reboot

Skapar och installerar RTLSDR och installerar drivrutin till detta
mkdir ~/rtl
cd ~/rtl
sudo apt-get install git build-essential cmake libusb-1.0-0-dev
sudo git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
sudo mkdir build
cd build
sudo cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig

Installerar SOX?
sudo apt-get install sox

Installerar frekvens kalibrering mjukvaran.
cd ~/rtl
sudo apt-get install libtool autoconf automake libfftw3-dev
git clone https://github.com/asdil12/kalibrate-rtl.git
cd kalibrate-rtl
git checkout arm_memory
./bootstrap
./configure
make
sudo make install

Installerar APRS iGate script.
cd ~/rtl
sudo apt-get install qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev
git clone https://github.com/EliasOenal/multimonNG.git
cd multimonNG
mkdir build
cd build
qmake ../multimon-ng.pro
make
sudo make install

Installerar python för APRS igate
cd ~/rtl
sudo apt-get install python-pkg-resources
git clone https://github.com/asdil12/pymultimonaprs.git
cd pymultimonaprs
sudo python setup.py build sudo python setup.py install

Kör detta kommando för att få ett installations nummer (behövs till pymultimonaprs.json)
./keygen.py SA7BNB (eller din signal)

Säkerhetskopiera och editera filen pymultimonaprs.json
Ändra din signal, installations nummer och position. Spara ändringen genom att trycka ctrl + O
Avsluta editorn genom att trycka ctrl + C
sudo cp /etc/pymultimonaprs.json /etc/pymultimonaprs.old
sudo nano /etc/pymultimonaprs.json

 Prova att starta programmet och kontrollera att du blir loggad.
sudo pymultimonaprs

Skapa ett uppstarts skript. Spara ändringen genom att trycka ctrl + O
Avsluta editorn genom att trycka ctrl + C
sudo nano /etc/init.d/pymultimonaprs 

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: pymultimonaprs
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: start/stop of pymultimonaprs
### END INIT INFO

case ”$1” in
start)
sudo pymultimonaprs –syslog &
 ;;
 stop)
 sudo killall pymultimonaprs
 ;;
 *)
 echo ”Usage: /etc/init.d/pymultimonaprs {start|stop}”
exit 1
 ;;
esac
exit 0

Till sist aktivera startup script.
sudo chmod +x /etc/init.d/pymultimonaprs
sudo update-rc.d pymultimonaprs defaults

 Kommando för att starta och stoppa program.
sudo /etc/init.d/pymultimonaprs start
sudo /etc/init.d/pymultimonaprs stop

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.