Göra kretskort hemma.

Liten beskrivning på hur jag gör kretskort hemma…
De är inte så svårt som ni tror 🙂

miniwhip_2
Börja med att fixera ”katalog papper” typ Biltema katalog på ett vanligt A4 papper med hjälp av klisteretikett som går att köra genom en laser skrivare.

miniwhip_3
Gör färdigt din layout på datorn och skriv ut det på en vanlig svartvit laserskrivare.

miniwhip_4
Resultatet efter utskriften blir något i denna stilen.

miniwhip_5
Rugga ditt koppar laminat med stålull och ett finare sandpapper!
Rengör sedan kortet under varmt vatten och diskmedel, avsluta sedan med att stryka fast ditt mönster på laminatet. Stryk i cirka 10 minuter så mönstret sitter fast ordentligt.

miniwhip_6
Resultatet blir så här.

miniwhip_7
Lägg kortet i lite varmt vatten och låt det ligga och dra en stund typ 10min.

miniwhip_8
Gnugga försiktigt bort pappret med tummen tills du får ett rent kort.

miniwhip_9
Resultatet blir så här.

miniwhip_10
Nu är det dags att etsa kortet, detta kör jag genom att blanda lika delar saltsyra, väteperoxid och vatten i en glasskål. ”Ets” tiden varierar men kör tills du fått bort oönskad koppar och du fått ett rent kretskort. (OBS! använd skyddsutrustning)

miniwhip_11
Resultatet bör bli något i denna stilen, skölj i vatten och avlägsna toner med aceton och stålull.

miniwhip_13
Du har nu ett blankt kort klart för att borra och färdigställa.

miniwhip_14

Som extra skydd så väljer jag att köra korten i ett bad med förtennings vätska.
Någon form av kristaller man löser i varmt vatten och sedan badar kortet i till önskat resultat uppnås. (hittat på ebay)

Pocsag Pi

Då var det dax igen att kladda lite med Rasberry Pi datorn.
Denna gången är målet att få ut personsökare ”larm” till min epost, som kanske inte så många känner till så används personsökare fortfarande.
Finns två riks frekvenser som används till lita av varje, men exempelvis räddningstjänsten sätter ofta upp egna sändare där det sänds betydligt mycket mer spännande saker.
Det två riks frekvenserna är 169.800Mhz och 161.4375Mhz, sen behöver du veta vilka ric nummer du ska lyssna efter…
Hårdvaran är en billig usb tv sticka och en Rasberry Pi.
OBS! Detta är under utveckling…. dock är detta installationsförlopp testat och fungerar i skrivande stund.
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest – RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
pocsag

Logga in och starta terminal programmet, uppdatera nu din PI
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot

———————————————————————————————-

Blockerar de vanliga drivrutinerna för tv stickan.
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf

#Lägg till denna texten i din blacklist.conf fil.
# blacklist spi and i2c by default (many users don’t need them)

blacklist spi-bcm2708
blacklist i2c-bcm2708
blacklist snd-soc-pcm512x
blacklist snd-soc-wm8804

# dont load default drivers for the RTL dongle

blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl_2832
blacklist rtl_2830
blacklist dvb_usb_rtl2832u

Spara ändringen genom att trycka ctrl + O
Avsluta editorn genom att trycka ctrl + C
Vid error kan du skriva lsmod för att  kolla vad din modul heter
och vad du ska lägga till i blacklist filen (dvb_usb_rtl2832u)
sudo reboot

———————————————————————————————-

Installerar RTL-SDR.
mkdir ~/rtl
cd ~/rtl
sudo apt-get install git build-essential cmake libusb-1.0-0-dev
sudo git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
sudo mkdir build
cd build
sudo cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig

———————————————————————————————-

Installerar MultiMon-NG.
cd ~/rtl
sudo apt-get install qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev
git clone https://github.com/EliasOenal/multimonNG.git
cd multimonNG

nano pocsag.c
Ändra raderna :
{ 0x5d, ”Å” }, /* upper case U dieresis */
{ 0x7d, ”å” }, /* lower case u dieresis */
Samt ta bort // före texten #define CHARSET_UTF8 //ÄÖÜäöüß

mkdir build
cd build
qmake ../multimon-ng.pro
make
sudo make install

———————————————————————————————-

Installerar webbserver och sätter rättighet.
sudo apt-get -y install lighttpd
sudo mkdir -p /var/www/pager/
sudo chmod 777 /var/www/pager/

———————————————————————————————-

Installera mail klienten.
sudo apt-get install ssmtp
sudo apt-get install mailutils

Editera konfigurations filen.
sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf

TLS_CA_FILE=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
root=XXXX@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
AuthUser=XXXX@gmail.com
AuthPass=XYXYX
UseSTARTTLS=Yes
UseTLS=Yes
hostname=AAAA

Ändra: XXXX- användare(mail) XYXYX- lösenord(mail lösenord) AAAA- hostname (kör kommandot hostname i terminal – mitt var raspberrypi)

Editera andra konfigurations filen.
sudo nano /etc/ssmtp/revaliases 
root:XXXX@gmail.com:smtp.gmail.com:587

Säkerhets inställningarna på Google
Logga på ditt avsändare konto ”det som kommer att sända dina pocsag meddelande och ändra säkerhets inställningarna på ditt Google konto : https://support.google.com/mail/answer/78754

Testa att mail konfigration fungerar.
Testa att sända ett mail till dig genom att skriva på din pi terminal
ssmtp dinepostadress@gmail.com > tryck sedan enter och skriv TEST > ctrl+d. Funkar nu allt så bör du fått ett mail med texten TEST.

———————————————————————————————-

Skapar filter skript med mail funktion.
Under riclist= lägg till ricnummerna du vill övervaka och vidarebefodras till mailen.

sudo nano

#!/bin/bash

# Lägg till ricnummer nedan du vill övervaka.
riclist=(
’1600000’
’240008’
)

while IFS=” read -r line

do

printf -v filename ”/var/www/pager/rtj`date +%Y_%m_%d`.log”
echo ”`date ’+%T’` $line” >> $filename
count=0
while [ ”${riclist[count]}” != ”” ]
do
if [ ”${line/${riclist[count]}}” != ”$line” ] ; then # if $line minus first apperence of $riclist is diffrent from $line
echo $line | mail -s ”Pocsag Mail” Mottagarens epost adress@gmail.com
fi
count=$(( $count + 1 ))
done

done

Spara dokumentet som ricmail.sh

———————————————————————————————-

Ändra behörighet så du får köra skriptet ricmail.sh
sudo chmod +x ricmail.sh

———————————————————————————————-
Starta nu filen. (justera frekvens -f och hur mycket fel i frekvens du ligger på -p
rtl_fm -f 169.8000M -p 30 -g 37 -l 50 -s 22050 – | multimon-ng -t raw -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -f alpha /dev/stdin | ./ricmail.sh &

sedan :
disown %1

Hitta intressanta ric nummer
Med detta kommando får du alla meddelande endast på skärm, kan va bra när du börjar leta intressanta ric nummer att lägga till i ricmail.sh filen.
rtl_fm -f 169.8000M -p 30 -g 37 -l 50 -s 22050 – | multimon-ng -t raw -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -f alpha /dev/stdin

Edit : lsmod för att hitta din usb stickas namn till blacklist filen.
// Isak 2016-12-03